CREZUL / SIMBOLUL CREDINȚEI


Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-Unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri, și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară, și s-a facut om.
Și s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit, și s-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și s-a suit la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții; a căruia împărătie nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit; care a grăit prin Prooroci.
Într-Una, Sfântă, Soborniceasca și Apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților, și viața veacului ce va să fie. Amin.Înapoi acasa


Despre noi
Imagini/Icoane
Paterich
Predici
Sfaturi
Rugaciuni/Acatiste
Program liturgic
Pastorale
Ajutor pentru Biserică
Poșta electronică
Link-uri ortodoxe
F O R U M / G R O U P
Calendar ortodox
Motoare de căutare
Sf. Vasile - blog
Avizier parohial