PSALMUL 50


Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, și de păcatul meu ma curățește.
Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit, și rău înaintea ta am făcut, asa încât drept esti întru cuvintele Tale, și biruitor când vei judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, și în păcate m-a născut maica mea!
Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi curăți: spăla-mă-vei, și mai vartos decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie: bucura-se-vor oasele cele smerite.
Întoarce fața Ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le.
Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, și cu duh stăpânitor ma întărește.
Învăța-voi pe cei fărădelege căile tale, și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbavește-mă de varsarea sângelui, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele: bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda Ta.
Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat: arderea de tot nu vei binevoi.
Jertfă lui Dumnezeu: duh umilit; inimă înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot: atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Amin
Despre noi
Imagini/Icoane
Paterich
Predici
Sfaturi
Rugaciuni/Acatiste
Program liturgic
Pastorale
Ajutor pentru Biserică
Poșta electronică
Link-uri ortodoxe
F O R U M / G R O U P
Calendar ortodox
Motoare de căutare
Sf. Vasile - blog
Avizier parohial