"Cuvinte despre post"

Sensul postului în Sfânta Scriptură


"Nu știți voi postul care îmi place? -- zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flamând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine." (Isaia 58 , 6-7)

În Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, creștinii întâlnesc texte privind postul și importanța lui pentru viața religioasă. Autorii sfinți, inspirați de Duhul Sfânt, se referă la post, deoarece valoarea sa în păstrarea curăției sufletului este indubitabilă.
Potrivit Sfintei Scripturi, postul își are originea în porunca divină dată primilor oameni în rai de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. De aceea, primul sens al noțiunii de post este acela de a asculta de porunca lui Dumnezeu și, implicit, de a fi responsabili de misiunea încredințată lor. În acest sens, este important să subliniem faptul că termenul românesc de post implică, pe lângă înțelesul sau religios, și pe acela de a nu consuma carne și pe cel de răspundere sau responsabilitate pentru o persoană desemnată să respecte legile civile. Pentru o mai bună înțelegere, vom menționa cuvântul biblic "ana(h)", care are mai multe sensuri: a răspunde, a fi ascultător, a se smeri, etc.; respectivul termen se folosește pentru prima dată în Vechiul Testament la "ziua împăcării" (10 Tișri) "și să vă smeriți sufletele voastre"(Lev. 23,32), pentru ca israeliții să postească, deoarece era singura zi din an pentru iertarea păcatelor și a împăcării lor cu Dumnezeu.
După cum se știe, în rai, Adam și Eva nu au ascultat de porunca divină și nici nu au fost răspunzători de greșeala lor, primul învinuind pe Eva, iar aceasta pe diavol. Dacă protopărinții neamului omenesc țineau porunca divină și dovedeau smerenie, adică ascultare față de Ziditorul lor, nu mai erau alungați din rai. Păcatul mândriei strecurat în sufletul lor de diavol i-a privat de virtutea smereniei și a răspunderii pentru faptele lor. Am putea spune că sinonimul postului spiritual este smerenie, ascultarea de Dumnezeu și responsabilitatea pentru ceea ce săvârșim în lume.
La ziua împăcării, Dumnezeu a cerut israeliților să postească "smerindu-și sufletele" și tot acum aceștia trebuiau ca din seara zilei de 9 și până în seara zilei de 10 Tișri să postească pentru că este așezământ veșnic (Lev. 23, 28-32).
Pe lângă sensul spiritual al postului, se adaugă și cel material, redat în Vechiul Testament prin cuvântul "tom", ceea ce definește postul adevărat în care sunt angajate sufletul și trupul. Ignorarea sensului spiritual al postului și reducerea lui doar la un regim de abstinență alimentară a fost condamnată de profeți.
Astfel, profetul Isaia recomandă postul adevărat care ajută la ruperea lanțurilor nedreptății și la dezlegarea jugului păcatului (58, 6).
Eficiența postului este evidentă în perioada vechiului Testament, când Moise, prin mijlocirea lui, a primit Legea (Ies.34,28). Sfântul Ilie a rezistat să ajungă la muntele Horeb (III Regi 19, 8) iar ninivitenii au fost salvați de la pedeapsa dumnezeiască (Iona 3,5-10).
Cel mai elocvent exemplu despre utilitatea postului, când omul duce o viață mai mult "cerească" decât pământească, l-a dat Mântuitorul Hristos Care a postit 40 de zile înainte de a începe activitatea Sa publică de 3 ani și jumătate. În Predica de pe Munte, El subliniază modul în care trebuie să postim, deosebindu-ne de fățarnicii copleșiți de mândrie și care nu dau dovadă de smerenie (Matei 6, 16-18). Prin post, așa cum ne recomandă Mântuitorul, putem învinge puterea diavolului (Matei 17, 21), de aceea valoarea lui este indiscutabilă pentru viața creștinului.
Așadar, după Sfânta Scriptură, postul are o dublă semnificație pentru creștini, întrucât prin el se angajează atât cu sufletul, cât și cu trupul. Nerespectând primul sens al postului, acesta nu are valoare, și pe bună dreptate un Sfânt Părinte spunea în acest sens că acel ce nu consumă carne de animal, însă prin ură și alte fapte nedrepte, face rău semenului său, înfrânarea lui de la mâncare și băutură este nefolositoare trăirii sale religioase.

Preot profesor doctor Emilian Cornițescu----TOP----
backDespre noi
Imagini/Icoane
Paterich
Predici
Sfaturi
Rugaciuni/Acatiste
Program liturgic
Pastorale
Ajutor pentru Biserică
Poșta electronică
Link-uri ortodoxe
F O R U M / G R O U P
Calendar ortodox
Motoare de căutare
Sf. Vasile - blog
Avizier parohial